Jiří Sedláček
Jiří Sedláček
autorizovaný technik ČKAIT
Projektové ateliéry Dobrovského


O firmě Nabízené služby Reference Kontaktní údajeReference

Přehled vybraných zakázek  - Zde uvedené zakázky jsou průřezem mojí charakteristické činnosti od zahájení soukromého podnikání v roce 1990.

Obnova zahrad na jižním svahu Pražského hradu

rozpočtová  dokumentace v průběhu přípravy a realizace stavby
projekt organizace výstavby
investor - Státní ústav památkové péče
celkové rozpočtové náklady vč. příspěvků ze zahraničí cca 300,0 mil. Kč
od roku 1991, realizace dokončena v roce 2000
Praha, Zahrady pod Pražským hradem, sanace - 44a
 

Přestavba vily Olgy a Václava Havlových, Ořechovka, Praha 6

rozpočet pro projektanta akce – DaM,  spol. s r. o.
podklad pro výběr zhotovitele
celkové rozpočtové náklady...
realizace 1995
Přestavba vily Olgy a Václava Havlových, Ořechovka, Praha 6
 

ČESKÁ SPOŘITELNA a. s., obvodní pobočka Praha 2, Jugoslávská 19, Praha 2

objekt pobočky Jugoslávská/Anglická – památkově historický průzkum – 09/1996
cena projektových prací 174 000,- Kč
nositel zakázky, zodpovědný projektant
kontakt – ČS a.s.
 

ČESKÁ SPOŘITELNA a. s., obvodní pobočka Praha 2, Jugoslávská 19, Praha 2

objekt pobočky Jugoslávská/Anglická – III. etapa rekonstrukce včetně obnovy fasád - 09/1996
projekt stavby – cena projektových prací 1 287 000,-Kč
nositel zakázky, zodpovědný projektant, zpracovatel cenových částí dokumentace
architekt - ing. arch. Jan kozel
stavební řešení - ing. Karel Štětina
TZB - RÜPIK spol. s r.o.
kontakt – ČS a.s.
ČESKÁ SPOŘITELNA a. s., obvodní pobočka Praha 2, Jugoslávská 19, Praha 2
 

Vyšší Brod – klášter - barokní konvent - adaptace přízemí

Investor - Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137  
rozpočet pro projektanta
celkové rozpočtové náklady 3,8 mil. Kč - 1999                                                                                 
 

Rekonstrukce objektu Tržiště 9/368, Praha 1 – Malá Strana (dříve SEVT Praha)

rozpočet pro projektanta akce – FABER PROJECT spol. s r. o.
rozpočtový náklad 199,0 mil. Kč – 03/2000
 

Zpřístupnění železnic osobám se sníženou pohyblivostí a orientací

zpracování propočtu nákladů na úpravy pro zpřístupnění 120 vybraných stanic
objednatel – Ministerstvo dopravy ČR
pro SUDOP Praha a.s., Olšanská 3, Praha 3, středisko 206
kalkulace nákladů na 99 standardních úprav – 2000
 

VŠUP Praha, Nám.Jana Palacha, Praha 1

rekonstrukce veřejných prostor a vstupu do objektu VŠUP
rozpočet pro projektanta akce
investor – VŠUP Praha
celkový rozpočtový náklad 4,7 mil. Kč – realizace 2001
 

Státní ústav dopravního projektování, a. s., Olšanská 1a, Praha 3

Novostavby a rekonstrukce objektů Českých drah a. s.,
investiční záměry, propočty a rozpočty, projednání s investorskými složkami
spolupráce při vyhodnocení nabídek uchazečů
kontakt – SUDOP Praha a.s., vedoucí stř. 206
průběžně od roku 1999  
Státní ústav dopravního projektování, a. s., Olšanská 1a, Praha 3Státní ústav dopravního projektování, a. s., Olšanská 1a, Praha 3

Kalkulace nákladů na rekonstrukce objektů postižených záplavami

průzkumy, pasporty a posudky včetně kalkulace nákladů na obnovu
objekty v oblasti Kampy, Karlína, Neratovic - 2002
kontakt – BAU plus, a. s., obchodní oddělení
                                                                                                                

Hotel IMPERIÁL Praha

rekonstrukce a oprava objektu
položkový rozpočet, podklad pro výběr zhotovitele
spolupráce při vyhodnocení nabídek
spolupráce – ing. Štefan Sivák, Dačice
zpracováno pro GP – ARCHON spol. s r. o.
rozpočtový náklad stavební části cca 300 mil. Kč – realizace 2006 – 2007  
Hotel IMPERIÁL Praha
 

Hotel Le Royal Meridien, Senovážné náměstí 32, Praha 1         

adaptace, rekonstrukce a oprava objektu
položkový rozpočet, podklad pro výběr zhotovitele
spolupráce při vyhodnocení nabídek
spolupráce – ing. Štefan Sivák, Dačice
zpracováno pro GP – ATREA, spol. s r. o.
rozpočtový náklad stavební části – (do 1 mld. Kč) – realizace nebyla zahájena

Práce pro GIRSA AT, spol. s r. o.

ateliér obnovy a konzervace historických staveb
dlouhodobá spolupráce – rozpočty staveb
kontakt – GIRSA AT, spol. s r.o.  
Práce pro GIRSA AT, spol. s r. o.Práce pro GIRSA AT, spol. s r. o.
 

Práce pro FABER PROJECT, spol. s r. o.

dlouhodobá spolupráce – rozpočty staveb 
Práce pro FABER PROJECT, spol. s r. o.Práce pro FABER PROJECT, spol. s r. o.
 

Práce pro BAU plus, a. s.

dlouhodobá spolupráce – podklady a výměry pro nabídkové kalkulace
Práce pro BAU plus, a. s.Práce pro BAU plus, a. s.
 

Práce pro Státní ústav dopravního projektování, a. s. - Revitalizace veřejně přístupných částí Masarykova nádraží

1. etapa - 2. fáze
rozpočet, podklady pro výběr zhotovitele
kontakt – SUDOP Praha a.s., vedoucí stř. 206
celkový rozpočtový náklad 91,3 mil. Kč

Revitalizace veřejně přístupných částí Masarykova nádraží


Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.

rozpočet, podklady pro výběr zhotovitele
kontakt – SUDOP Praha a.s., vedoucí stř. 206
celkový rozpočtový náklad 595,4 mil. Kč

Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly Praha hl. n.


Oprava hrobky králů - Katedrála sv. Víta, Pražský Hrad

rozpočet, podklady pro výběr zhotovitele
investor - Správa Pražského Hradu
projektant DAM S.R.O., Ing. Arch. Petr Malinský, Ing. Arch. Gabriela Šatrová
celkový rozpočtový náklad – 9,4 mil. Kč

 Oprava hrobky králů - Katedrála sv. Víta, Pražský HradOprava hrobky králů - Katedrála sv. Víta, Pražský HradOprava hrobky králů - Katedrála sv. Víta, Pražský Hrad


Generální oprava střešního pláště kostela Sv. Anny, Ostrovní 1, Praha 1

rozpočet, podklady pro výběr zhotovitele
investor - Národní divadlo, Ostrovní č. 1, 112 30 Praha 1
projektant - Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/574, 160 00 Praha 6
celkový rozpočtový náklad - 10,5 mil. Kč

 Generální oprava střešního pláště kostela Sv. Anny, Ostrovní 1, Praha 1Generální oprava střešního pláště kostela Sv. Anny, Ostrovní 1, Praha 1


Staroměstská radnice – „Oprava kamenné fasády věže“, Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1 – Staré město

Rozpočet – dílčí část, souhrnný rozpočet, podklady pro výběr zhotovitele
investor - MHMP, odbor služeb
generální projektant: ARPEMA s.r.o., Ing. Arch. Petr Malinský, Ing. Arch. Gabriela Šatrová
kontakt – Ing. Arch. Petr Malinský, 602 308 075
celkový rozpočtový náklad –  probíhá výběr zhotovitele

 Staroměstská radnice – „Oprava kamenné fasády věže“Staroměstská radnice – „Oprava kamenné fasády věže“Staroměstská radnice – „Oprava kamenné fasády věže“


Práce pro Znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o

Konzultační a poradenská činnost v oblasti sen stavebních prací
Průběžná spolupráce od roku 2012
Kontakt – ing. Leoš Klimt, ředitel společnosti, 603 444 388, Truhlářská 1108/3, Praha 1

CENTRUM NOVÁ PALMOVKA


„CENTRUM NOVÁ PALMOVKA“, Praha 8–Libeň, Ul. Sokolovská, Ul. Zenklova

 - odhad nákladů na realizaci stavby

Divadelní 322/24, Praha 1


Divadelní 322/24, Praha 1, 2. A 3. patro - přestavba kanceláří na byty

– propočet nákladů


Sklad vyhořelého jaderného paliva TemelínSklad vyhořelého jaderného paliva Temelín


Sklad vyhořelého jaderného paliva Temelín

- stanovení nákladů na realizaci

 


Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – oprava uliční fasády

Podklady k žádosti o grant – cenová část – 12,6 mil. Kč
Projektant - FABER PROJECT s.r.r., Hellichova 11b, Praha 1
Ing. Arch. Zbyněk Pšenička, 602384488

Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – oprava uliční fasády


Aktualizace: duben 2016

Jiří Sedláček

 


.