Jiří Sedláček
Jiří Sedláček
autorizovaný technik ČKAIT
Projektové ateliéry Dobrovského


O firmě Nabízené služby Reference Kontaktní údajeNabízené služby

Rozpočty
- odhady nákladů staveb
- propočty a rozpočty v jednotlivých fázích projektové přípravy staveb
- cenové části výběrových řízení
- účast při výkonu autorských dozorů

Cenové kalkulace
- vyhodnocení nabídkových kalkulací
- podklady pro zpracování nabídkových kalkulací na realizaci stavebních děl (pro stavební firmy a investory na základě vzájemné dohody).

Projekty staveb
Ve spolupráci s volným sdružením architektů a projektantů
Projektové Ateliéry Dobrovského - PAD
nabízím komplexní projektovou a inženýrskou činnost.
Po dohodě zajistím také výběrové řízení na dodavatele stavby s případnou vazbou na provedení technického dozoru investora.
Samozřejmostí je výkon autorského dozoru.

Zajištění znaleckých posudků
- podklady pro ocenění stavebních prací a dodávek
- spolupráce se soudními znalci


.